Tarieven

We geven bandles, individuele les en een combi bandles/individuele les aan zowel de jeugd als aan volwassenen. De bandlessen en individuele lessen worden om de week gegeven. Wil je beide, dan krijg je de ene week bandles en de andere week individuele les. We houden in de planning rekening met schoolvakanties. Bandlessen worden op zondagmiddag gegeven en duren anderhalf uur. Individuele lessen worden op woensdag of vrijdag gegeven (afhankelijk van welke docent) en duren een half uur. Langere lestijden zijn mogelijk, in overleg.
Bedragen zijn excl. BTW. Voor leerlingen vanaf 21 jaar geldt een BTW tarief van 21%.

BANDLES
(anderhalf uur eens per twee weken)
Half jaar
€ 250,00
Jaar
€ 400,00
Losse bandlessen
€ 22,50 (proefles/eenmalige les)

COMBI BANDLES EN INDIVIDUELE LES (de ene week bandles, de andere week individuele les)
Half jaar
€ 350,00
Jaar (periode 6 september t/m 25 juni)
€ 700,00

INDIVIDUELE LES zang, gitaar, basgitaar, piano, drums/percussie
(half uur eens per twee weken)
Half jaar
€ 250,00
Jaar (periode 6 september t/m 25 juni)
€ 400,00
Strippenkaart (lesdata in overleg met docenten)
€ 112,50 (5 privé lessen, half uur)
€ 225,00 (10 privé lessen, half uur)
Losse individuele lessen (proefles/eenmalige les)
€ 22,50

  • Voor leerlingen vanaf 21 jaar geldt een BTW tarief van 21%
  • Betaling in termijnen is mogelijk, mits in overleg

Instrumenten en apparatuur tijdens de lessen zijn in voldoende mate aanwezig. Bruikleen van instrumenten en apparatuur is mogelijk.

Korting op lesgeld en bruikleen van instrumenten en apparatuur, dankzij sponsoring van Ondernemersfonds SWF, Dorpsmolen Pingjum, Gemeente Súdwest-Fryslân, Massive Music en PW Janssen’s Friesche Stichting.
We hebben goed nieuws voor de jeugd tot 18 jaar uit Pingjum en omstreken, want we worden dit lesjaar (’23 -’24) opnieuw gesponsord door het Ondernemersfonds SWF, Dorpsmolen Pingjum, Gemeente Súdwest-Fryslân, Massive Music en PW Janssen’s Friesche Stichting.
Dankzij hun bijdrage kunnen we dit lesjaar gezinnen die de lessen moeilijk kunnen betalen tegemoet komen. Ook kunnen we korting geven op extra individuele lessen voor degenen die al bandles krijgen en instrumenten en versterkers in bruikleen geven. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het aantal kinderen dat zich aan het begin van dit lesjaar aanmeldt en die aangeven hiervan gebruik te willen maken.
In ruil hiervoor organiseren we een mooi optreden in Pingjum en in de A’DAM Toren in Amsterdam.